Teisinė informacija

Informacija pagal TMG 5 skyrių
PIT Deutschland GmbH & Co. KG
Vechtaer Straße 35
26197 Großenkneten

Atstovauja
Asmeniškai atsakingas partneris
Neringa Stankė

Kontaktai

Telefonas: +49 (0) 4435 9736403
Faksas: +49 (0) 3212 1485223
E-Mail: info@pit-deutschland.eu
Interneto adresas: http://www.pit-deutschland.eu

Registrų įrašas:
Registro numeris : HRB 203875
Teismo jurisdikcija: Amtsgericht Oldenburg

PVM kodas
PVM mokėtojo numeris pagal 27 Vokietijos PVM įstatymo skyrių:
DE 291991163

Atsakomybė

Atskaitomybė už turinį
Mūsų puslapių turinys buvo sukurtas labai atsargiai. Tačiau mes negalime garantuoti turinio tikslumo, išsamumo ar aktualumo. Pagal teisės aktų nuostatas mes esame atsakingi už mūsų tinklalapio turinį. Atsižvelgiant į tai, atkreipkite dėmesį, kad mes atitinkamai neprivalome stebėti kokia informacija yra perduodama trečiosioms šalims, arba tirti aplinkybes nukreiptas į neteisėtą veiklą. Pagal visuotinai taikomą §§ 8 iki 10  Telemedia įstatymą (TMG) mūsų įsipareigojimai yra pašalinti arba blokuoti netinkamai naudojamą informaciją, kuri gali sukelti teisinius padarinius.

Atsakomybė už nuorodas
Atsakomybė už išorinių ryšių (puslapiai iš trečiųjų šalių) turinį tenka tik su atitinkamų pakeitimų susietuose puslapiuose operatoriams. Mums nebuvo jokių akivaizdžių pažeidimų puslapio kūrimo ir nuorodų kėlimo metu. Mes nedelsiant pašalinsime atitinkamą nuorodą, jei sužinosime apie netinkamą jos panaudojimą.

Autorinės teisės
Mūsų tinklalapiui ir jo turiniui yra taikomas Vokietijos autorių teisių įstatymas. Jei aiškiai leidžiama pagal įstatymą (§ 44a ir paskesni punktai pagal Autorinių teisių įstatymą), kiekvieną kartą naudojant, atliekant atkūrimo arba perdirbimo darbus yra ginamos autorių teisės, todėl bet kokios mūsų interneto puslapiuose pateiktos informacijos panaudojimui reikalingas puslapio savininkų teisių išankstinis sutikimas. Individualus reprodukcijos naudojimas yra leidžiamas tik asmeniniams poreikiams, todėl negali būti naudojamas tiesiogiai arba netiesiogiai siekiant pasipelnyti. Neteisėtas autorių teisių panaudojimas yra baudžiamas (§ 106 Autorinių teisių įstatymas).